Daire, İşyeri, Ofis, Fabrika vb. Yerlerin Tüm Elektrik İşleri 0544 9088352

Ankara Elektrikçi Telefon +905449088352

ANKARA ELEKTRİKÇİ ANAHTAR TESLİM ELEKTRİK İŞLERİ

Ankara elektrikçi,Daire tadilat,işyeri,dükkan ve mağza gibi yerlerin tüm elektrik sistemini baştan aşağı,anahtar teslim olarak yapmaktayız.Ankara geneli 7/24 hizmet sağlamakta olup,işimizi layıkı ile sorunsuz bir şekilde yerine getirmekteyiz.Ankara elektrikçi tadilat dekorasyon hizmetlerinde aktif tir.

  DAİRE ELEKTRİK SİSTEMİ NASIL DİZAYN EDİLMELİDİR

         Daire elektriğinde genellikle mütait firma ne  yaptı ise kabul etmek mecburiyetinde kalmaktayız toplum olarak.En azından almış olduğumuz veya kullanmakta olduğumuz dairede dikkat etmemiz gereken bazı noktalara değinmek gerektiğini düşünüyorum.Bir dairede elektrik tesisatı ile ilgili terimler sorti,linye,buat,kasa,sigorta kutusu,sigortalar,kaçak akım,ana hat,komitatör anahtar,vaviyen anahtar,adi anahtar,piriz,aydınlatma hatları (devreler)mevcuttur.Şimdi bu terimleri kısaca tanımlayacak olursak:

 • SORTİ :Anahtar kasasından,piriz kasasından,tavan aydınlatma kasasından buatlara çekilen hatlara veya kasadan kasaya,buatlar arası çekilen hattın ismidir
 • LİNYE  :Sigorta kutusu ile sorti yapılacak buat arası çekilen hat ismidir.
 • BUAT   :Sorti ila linyeleri toplayan,dağılımını yapan kirişlerde bulunan yuvarlak kapaklı malzemedir.
 • KASA   :Anahtar veya pirizleri monta ettiğimiz yuvarlak malzemedir
 • SİGORTA:Belli amperajlarda elektrik akımını isteğe bağlı kesmeye yarayan,veya olağan üstü bi durumda kısa devre,fazla akım çekimi oluştuğu sıralarda,akım geçişini kesen,devre kesici malzeme türüdür.
 • SİGORTA KUTUSU  : Sigortaları muhafaza eden,gelen ana hattı ve linyeleri toplayan plastik veya metal kutudur.
 • KAÇAK AKIM ROLESİ:Bir evde olması gereken en önemli koruyucu malzemedir.Kaçak akım rölesi olası bi devreden kaçak durumunda akımı ve nötürü kesen kesici devre elemanıdır.Çarpılma,yangın,kaçak gibi olası durumları engelleyen devre elemanıdır.Ana sigortaya benzer yapısı vardır.Sigorta kutusuna ve ana sayaç panosuna monta edilir.
 • ANA KOLON HATTI :Ana sayaç panosu ile daire içi sigorta kutusu arası çekilen hattın ismidir.
 • KOMİTATÖR ANAHTAR:Çifli devreleri çalıştıran,çifli anahtardır
 • ADİ ANAHTAR :Tekli devreleri çalıştıran tekli anahtardır
 • VAVİYEN ANAHTAR  :Ayrı ayrı iki noktadan açma ve kapama yaptığımız anahtar tipidir.
 • PİRİZ  :Alıcıları bağladığımız erkek fişleri taktığımız malzemedir.
 • AYDINLATMA HATLARI:Aydınlatma için çekilen hatlardır.

     Şimdi öğrendiğimiz terimlerden yola çıkarak bir dairede elektrik dizaynı nasıl olmalıdır kısaca bahsedelim:

 1. Ana kolon hattı dairedeki anahtar ve piriz sayısına göre projede belirtilir ve uygun olan kesit kablo kullanılır.
 2. Pirizler kesinlikle 2.5mm kablo kesiti olmalıdır.
 3. Linyeler 2.5mm kablo kesiti olmalıdır.
 4. Aydınlatma ve anahtar sortileri 1.5mm kablo kesiti olmalıdır.
 5. Buat bağlantıları sıkı bir şekilde yapılmalıdır.
 6. Anahtar piriz montajı klemensleri sıkı olmalıdır.
 7. Aydınlatma uçları klemensli olmalıdır.
 8. Sigortalar piriz ve aydınlatma linyelerine göre dizayn edilmeli,amperajları bu doğrultuda belirlenmelidir.
 9. Kaçak akım mümkünse her bir linye için uygulanmalı,arızalı olan linyenin diğer linyeleri etkilemesi durumu ortadan kaldırılmalıdır.Ama günümüz evlerde bu işlem malesef tek bir kaçak akımla yapılıyor ve oluşan bir noktadaki arıza tüm elektriğin kesilmesine sebeb oluyor.En azından bir pirizler ve bir aydınlatma için iki adet kaçak akım uygulanması iyliğinize olacaktır.
 10. Sigorta kutusu kesinlikle müdahale edile bilecek bir yerde olmalı,kapak önüne açılmasına engel hiç bir şey olmamalıdır. Sigorta kutusu çocuklar ulaşamasın ve su baskını gibi durumlara maruz bırakılmamak için yerden 150cm ila 190cm aralığı uygun olacaktır.
 11. Pirizler yerden 45cm yukarda olmalı,anahtarlar ise yerden 90cm ila 140cm aralığında uygun olacaktır.Anahtar pirizlerin led ışıklı olmaları gece fark edilmesi için uygun bir tercih olacaktır.
          Bir ev daire elektriği ile ilgili olması gerekenleri,dikakat edilmesi gerekenleri kısmen yazmış bulunmaktayız
  ...