Kablo Muflamaları

Ankara Elektrikçi Telefon +905449088352

KABLO EKLERİ

Orta Gerilim Kablo ekleri Isı Büzüşmeli ve Soğuk Büzüşmeli olarak üretilir. Özel formüle edilmiş malzemelerle, elektriksel zorlamalara ve doğa şartlarına dayanıklı olarak imal edilen, Soğuk büzüşmeli orta gerilim ekleri kullanıcılara standartların gerektirdiğinden daha üstün özellikler sunar. Tek parçalı yapıya sahip olup, kolay montaj yapılabilir. Herhangi bir özel alet ve alev gerektirmez. Ek gövdesi geniş uygulama aralığına sahiptir değişik kablo kesitlerinde ve değişik konektörlerle kullanılabilmektedir. Eklerin elektriksel performansı uluslararası standartların gerektirdiğinden daha üstündür. Ancak ekonomik olmadıklarından ülkemizde Isı Büzüşmeli Kablo ekleri tercih edilmektedir.

KABLO KOPUKLUĞU BULMA YÖNTEMİ

Kablonun her iki ucu bağlı bulunduğu şalter yada sigorta grubundan sökülür. Kabloya irtibatlı herhangi bir alıcı bulunmamalıdır. Kablonun damarları her hangi bir yere değmeyecek şekilde birbirinden ayrılmalıdır. Bu aşamadan sonra test yapılabilir.

İKİ TESTİMİZ MEVCUTTUR

a) İZOLASYON TESTİ:
 Bu test için megger denilen cihazlar kullanılır. Megger DC gerilim üreten bir cihazdır. Megger sayesinde kablonun damarları arasındaki izolasyon direnci ölçülür. Her damar, diğer damarla kıyaslanacak şekilde sırasıyla test edilerek kablonun damarları arasındaki arıza olup, olmadığı saptanır. Aynı test yöntemi, damarlarla toprak (koruma toprağı) arasına da uygulanmalıdır. Zira damarlar arasında herhangi bir kısa devre olmamasına rağmen, damarlardan birinin izolesi hasarlı olup, toprağa değebilir. Bu durumda toprağa bir kaçak akım akabilir.
Meggerle uygulanan test gerilimi, kablonun TS standartlarında belirtilen test geriliminden büyük olmamalıdır. Örneğin 1 kV’luk kabloya 10 kV’luk test gerilimi uygulanmaz. Aksi halde kabloya hasar vermiş oluruz. Pratikte, KV başına 1 mega ohm direnç okunmalıdır. Sağlam bir kabloda damarlar arasında okunan izolasyon dirençleri birbirine eşit ya da yakın olmalıdır. (İzolasyon testi başlı başına bir ihtisas alanı olup, testler konusunda ayrıntılı izah edilmiştir.)

b) KOPUKLUK TESTİ:
Bu test için basit bir ohm metre yeterlidir. Kablonun bir ucundaki (sonundaki) damarlar kendi aralarında kısa devre edilir. Diğer uca bağlanan ohm metre sayesinde damarlar arasındaki direnç ölçülür. Direnç okunamıyorsa kablonun iletkenleri kopuk anlamına gelebilir.
Yukarıdaki testler sonucu arızalı olduğu saptanan kabloya sırasıyla aşağıdaki işlemler uygulanır.

3- ARIZA NOKTASININ ÖN TESPİTİ:
Arıza noktasının metre cinsinden tespiti zorunludur. Bunun için kablonun bir ucuna Kablo Sonu Modülatör cihazı bağlanır. Bu cihazlar ekranı nedeniyle osiloskop cihazlarına benzemektedir.

KABLO MUFU EKİ NASIL YAPILMALIDIR

-Yer kazıları düzenli bir şekilde yapıldıktan sonra kablo düzenli bir şekilde yer üstüne çıkartılır.

-Kablo uygun el aletleri ile başka zarara maruz bırakılmadan, uygun şekilde temizlenir ve kablo soyulur

-Muf paketten çıkartılır ve iki tarafında plastik hazneleri takılır

-Kablo damarları tek tek soyularak klemens takılır

-Klemensler sıkı bir şekilde sıkılır ve araya separatör konulur

-Hazneler bir araya getirilir ve kapatılır

 

-Kapama işleminden sonra ilaç dökülür

-Kapak kapatılır ve donması beklenir.

Tüm işlemler bitiminde enerji verilmeden tekrar testler yapılır, ekimiz sağlam ve başka kopuk olmadığı tespit edildikten sonra enerjimiz verilir.