Telefon Arıza

Ankara Elektrikçi Telefon +905449088352

TELEFON ARIZA NEDENLERİ 
    Masa telefonları genellikle iş yerlerinde kullanılmaktadır.Bu tür yerlerde de mutlaka telefon santrali sistemi oluşturmak daha ekonomik ve iş görür bir halalmaktadır.Oluşa bilen arızalarda hep bu denli olmaktadır.Santral arızası, kablo temas etmeme,kırılma,soket arızası gibi kalem arızalarla karşılaşılmaktadır.

SANTRAL ARIZALARI VE OLASI ARIZALAR

KONSOL ARIZA

Konsol, santrallerin daha etkin kullanımını sağlamak için tasarlanan çok yönlü bir telefondur. Konsol telefonu kullanarak diğer abone telefonlarına değişik özellikler verebilir,
ikinci telefonu bütün aramalara açık yapabilir, üçüncü telefonu sadece şehir içi aramalara açabilir, diğer telefonları dış aramalara kapatabiliriz vb.

ÇEVRE BİRİMLERİ ARIZASI

Çevre birimleri santral iç abone çıkış hatlarına bağlanan veya santral ana kartı üzerindeki soketlere takılabilen cihaz ve modüllerdir. Bir telefon santrali, çevre birimleri için bir paylaştırıcı görevi üstlenmiştir. Dolayısıyla bir haberleşme sistemi, çevre birimi olmadan sadece santralden ibaret düşünülemez. Çevre birimlerinin kullanımı isteğe ve ihtiyaca bağlı olup herhangi bir cihaz veya modülün kullanılmaması sistemin çalışmasını etkilemez.Dahili telefon santrallerine çeşitli çevre birimleri bağlanabilir.
BESLENME ÜNİTESİ ARIZALARI
Besleme ünitesi 140-260 VAA aralığında şebeke geriliminde santral için gerekli voltajları üretir. Bu gerilim değerleri santralin marka ve modeline göre değişebilir. Örneğin;Multitek firmasının üretmiş olduğu MT300 serisi santrallerde +27V, +5V, -5V ve zil gerilimleri üretilir.Santrallerde genelde, 220V AA şebeke gerilimini santralin çalışabileceği gerilim değerine düşüren transformatörler kullanılır. Transformatör tarafından uygun değerlere düşürülen AA gerilim, santralin çalışması için yeterli değildir. Her elektronik devre DA gerilimle çalışır. Bir santralin de elektronik elemanlardan oluştuğunu biliyoruz. O halde transformatör tarafından düşürülen AA gerilimin DA gerilime dönüştürülmesi gerekir.Besleme ünitesi üzerindeki doğrultma ve regüle devreleri AA gerilimin DA gerilime dönüştürülmesini sağlar.Bazı telefon santrallerinde transformatör kullanılmaz. Bunun yerine SMPS (anahtarlama güç kaynağı sistemleri) denilen teknoloji kullanılmış olup bu tür besleme ünitelerinin enerji verimliliği yüksektir.

DONANIM ARIZA

Elektronik telefon santrallerinin temelinde yazılım ve donanımdan oluşan elektronik birimler bulunur. Elektronik santrallerin ortak özelliği depo edilmiş programları kullanan mikroişlemciler tarafından kontrol edilmeleridir. Sistemin çalışması önceden hazırlanmış programlara göre yürür. Sistemler modüler yapıdadır.Mikroişlemci, bellek ve zamanlama devreleri gibi devreler ana işlem modülü
denilebilecek bir modülde bulunur. İç ve dış abone devreleri ayrı yapıdadır ve genel olarak ayrı modüllerde bulunurlar.

SANTRAL ARIZALARI
Telefonla bir aboneyi aradığımız zaman, bizim telefon hattımızın aranan telefonun hattına bağlanması gerekir. Telefonların birbirleriyle bağlantı yapması için bağlantı elemanları kullanılır. Bağlantıyı kendi evimizden yapmak istersek, her telefon abonesi için bir anahtar kullanmamız gerekirdi. Bu da pratikte mümkün değildir. Bu nedenle bağlantı elemanlarının merkezi bir yerde toplanması gerekir. Bu merkezi sistemlere santral denir.Abonelere bağlı hatlar santrale gelir ve anahtarlar kullanılarak gerekli bağlantı, santralde yapılır.Dahili (Ofis) santraller de aynı mantıkla geliştirilmiştir. Örneğin; on odalı bir iş yerinde, her odada bir telefon olduğunu düşünelim. Bu odalardaki çalışanları dışarıdan veya dışarıya yapılan aramalarla görüştürebilmek için on ayrı harici hat çekilmesi gerekirdi. Oysa ofis tipi santral kullanılarak on ayrı hat yerine tek bir harici hatla aynı iş yapılabilmektedir.Bir işletmede dahili aboneler arası doğrudan görüştürme yapan, genel telekom şebekesine harici hatla irtibatlanan, dışarıdan giren aramaların operatör aracılığı ile bağlandığı santral türleridir. Bu tip santrallere PBX santral de denmektedir. Yeni tip PBX santrallerde dışarıdan aramalarda mesajla dahili numarayı biliyorsanız tuşlayınız şeklindeki anons sonrası telefon makinesinden gelen rakamları kayıt ederek dahili numarayı doğrudan bulma özelliği eklenmiştir. Santral kapasitesi harici ve dahili hat sayıları belirtilerek tanımlanır. PBX santraller önceleri manuel olarak, daha sonraları otomatik ve yeni türleri sayısal olarak çalışan türdendir.