Telefon Santralleri

Ankara Elektrikçi Telefon +905449088352

Telefon Santrali Nedir?

Telefon santralleri aynı ağ üzerindeki telefonların birbirleriyle sabit telefon şebekesine çıkmadan haberleşmelerini sağlar. Yani santral sayesinde yerel bir telefon ağı kurularak telefonlar arasında ücretsiz görüşme yapılabilirken sabit telefon şebekesi üzerinden de yerel telefon ağı dışındaki telefonlarla iletişim kurulabiliyor. Telefon santralleri günümüzde firmalar tarafından şirket içi haberleşmeyi gerçekleştirmek için tercih ediliyor.  Kullanıcılar kendilerine verilen kısa kodları (abone numaralarını) tuşlayarak birbirleriyle veya telefon numarasını tuşlayarak dış hatlarla kolayca konuşabiliyor. Telekomünikasyon sistemlerine bağlı çok sayıda değişik haberleşme araçları bulunmaktadır. En yaygın olarak kullanılan telefon santralleri, haberleşme ağının düğüm noktalarıdır. Santraller arası iletim bağlantılarında çıplak havai hatlar, havai ve yeraltı kabloları, fiber optik kablolar veya kablosuz olarak radyo irtibatları kullanılır. Bir iletim irtibatından aynı anda çok sayıda konuşma kanalı iletebilmek için Analog ve sayısal çoklayıcılar kullanılmaktadır. Kablo uçlarına veya R/L sistemlerine irtibatlaşan bu terminal cihazları santral trank uçlarına Analog olarak trank seviyesinde, sayısal olarak da 30 kanallı PCM seviyesinde irtibatlandırılmaktadır. Santrallerin abone bağlantıları genelde doğrudan bakır kablo ile bağlanır.

MANUEL SANTRAL NEDİR
Telefonun keşfinden sonra geliştirilen telefon cihazıyla doğrudan birbirine bağlı iki telefondan görüşme sağlanıyordu. Telefon etmek isteyen manyeto ile zil akımını karşı tarafa göndererek ikaz etmekteydi. İlk işaretleşme zil akımıyla başlamıştır. Bu şekilde bir kimse telefon haberleşmesi yapmak istediği her yer için ayrı bir hat ve ayrı bir makine kullanmak mecburiyetinde kaldığından telefon hatlarının belli bir merkezde toplanarak buradan yol verme işleminin yapılması düşüncesiyle ilk manüel santral geliştirilmiştir. Burada İşaretleşme için aboneden santrale zil akımı, operatörü uyaran lamba, operatörden aboneye zil akımı ve cevap veren abonenin meşguliyetini görmeye yarayan lambalar işaretleşmeye girmiştir. Bu santralde operatör, aboneden gelen istek doğrultusunda diğer bir telefon hattına kordon, jak (fiş) veya kle (anahtar) kullanarak bağlantı yapmakta ve bağlantıyı çözmektedir.

IP SANTRAL NEDİR
PBX lerin  yerini alan modern IP santraller, network ağı üzerinden haberleşir. IP santraller kolay yönetilebilir olması kadar, güvenli olmasıyla da ön plana çıkar. Bilgisayarlar ile aynı ağ üzerinde çalışabildiği için kurulum ve bakım maliyeti açısından da oldukça caziptir. Network kablosu cat6 cat7 IP gönderen kablolar ile rahatlıkla çalışan sistemdir.

IP SANTRALİN PBX SANTRALDEN FARKI
IP santraller geleneksel Pbx santrallerin aksine gelişmeye açık, kolay kontrol edilebilir ve son derece güvenlidir. Aboneler Network ağı üzerinden IP protokolünü kullanarak haberleşir. Klasik telefon hatları ses görüşmesi 64 Kbps bant genişliği kullanırken IP telefon sistemleri sadece 8 Kbps bant genişliği kullanır.Ayrıca IP Pbx sistemler klasik Pbx sitemlere göre çok daha yeteneklidir.  Santral içi görüşme sağlamanın yanında uzaktan erişim, videolu görüşme, çağrı kaydetme, sesli mesaj gibi birçok yenilikçi özelliği de abonelere sunar. Günümüzde teknoloji hızla gelişiyor ve bu gelişme özellikle klasik sistemlerde gerekli altyapının da sürekli yenilenmesi ve değiştirilmesi ihtiyacını doğuruyor. Bu yüzden her türlü teknolojinin çok hızlı eskidiği bu dönemde teknoloji yatırımlarının gelişmeye açık yenilikçi sistemlere yapılması çok önemli. Çünkü gelişemeyecek bir teknoloji ürününe yapılacak bir yatırım, kısa süre sonra gelişen ihtiyaçları karşılayamayacak ve artık hizmet edemez hale gelecektir. Bu durumda ise firmanın bu eski teknoloji çözümünü bir yana atmak ve yeni bir çözüme sıfırdan yatırım yapmaktan başka çaresi kalmaz. PBX sistemler yatırımlarını gerçekleştirirken, IP Teknoloji ürünlerinin tercih edilmesi ileride gereksinim duyulabilecek birçok özelliğin kullanılabilmesine ve yeni bir yatırıma gereksinimi ortadan kaldıracaktır. Bilgisayarlar ile aynı ağ üzerinde çalışabilen yapısı sayesinde kurulum ve işletme maliyetleri açısından oldukça tasarrufludur.

IP SANTRALİ NEDEN TERCİH EDELİM
1-Sistem altyapısı verimlilik, etkinlik ve yönetim açısından önemli bir rol oynamaktadır. IP Santrallerde altyapıda ekstra kablolamaya gerek kalmadan mevcut network altyapısını kullanabilirsiniz.
2-Abonelerin kendi aralarında yapabilecekleri anlık mesajlaşma, e-postayla yazışmada olan bekleme süresini ortadan kaldırır. Tüm yazışmalar kaydedilir ve Santral ile tümleşik çalışılır. Durum bilgisi özelliğiyle de ulaşılabilirliğinizi kontrol edebilirsiniz; bu sayede çalışanlar meşgul oldukları zaman istenmeyen bölünmelere ve dikkat dağınıklıklarına maruz kalmazlar. Aynı zamanda bunu diğer abonelere de göstereceğiniz için oluşabilecek iletişim hatalarını da engellemiş olursunuz.
3- En can alıcı özelliği ve tercih sebebi denile bilecek özelliği. Eğer birden fazla lokasyonu olan bir şirketiniz varsa -şubeler, mağazalar, farklı bölgelerdeki ofisler gibi- bu lokasyonlar arasında ücretsiz konuşabilirsiniz. Bunun için IP köprüsü aracılığıyla(VoIP) ücretsiz görüşme imkânı sağlayan IPsantral  sistemleri tercih edilmelidir.
4-Sahada çalışan satıcılar, teknik servis görevlileri vb. hareketli kullanıcılar yüksek iletişim maliyetleri oluşturabilir. IP santrallerin temel uygulamaları sayesinde hareketli kullanıcılar merkezlerle veya kendi aralarında ücretsiz konuşabilirler.
5-Santral sistemlerinde(PBX) kapasite iç hat ve dış hat olmak üzere 2'ye ayrılır. İç hat kapasitesi, şirket içi iletişimi sağlayan abone sayısını; dış hat kapasitesi ise işletmelerin harici bağlantılarını kurmaya yarayan telefon hat sayısını anlatır. Santral sistemi kurdurmadan yapmanız gereken ilk şey iç ve dış hat sayısının ne olması gerektiğini belirlemektir. Kapasite her bloklar sayesinde istediğin kapasiteye ve abone sayısına çıkartıla bilmektedir.
6-Sabit hatların yanında GSM hatlarınız da santral sisteminize dış hat olarak bağlanabilir. GSM operatörlerinin sağladığı imkânlardan ve tarifelerden faydalanabilirsiniz. Bununla beraber LCR özelliği ile yaptığınız aramaları otomatik olarak en ucuz tarifeli hat (GSM hattı, Türk Telekom hattı alternatif operatör, vb.) üzerinden gerçekleştiren santral sistemleri iletişim maliyetlerinizden tasarruf etmenizi sağlamaktadır.
7-Aboneler arası konferans kurma özelliği mevcuttur, görüşülecek her konuda illaki bir araya gelelim toplantı yapalım derdi ortadan kalkar istediğiniz odalarla konferans kurulur,toplu görüşmelerde yapılmış olur.Görüntülü görüşmede sağlayan bir yapı mevcuttur.
8-Maliyet konusunda dikkat etmeniz gereken 3 nokta bulunuyor: Altyapı maliyeti, ilk yatırım maliyeti, toplam sahip olma ve işletme maliyeti. Telefon santralinizi seçerken analog bir sistem tercih edebilirsiniz. Bu durumda ilk yatırım maliyetiniz düşük olacaktır. Gelişmiş IP tabanlı bir santral sisteminin  ilk yatırım maliyeti daha fazla gözükse de yukarıda da açıklanan birçok özellikle toplam sahip olma ve işletme maliyetlerinde ciddi tasarruf sağlayacaktır. Gelişmiş özellikler ise çalışanlarınızın verimini ve müşteri memnuniyetini gözle görülür ölçüde yükseltecektir.  IP santrallerin ek kablolama maliyeti yaratmaması ise ayrı bir avantajdır.  Santral çok uzun süre kullanılabilen bir ofis ekipmanı olduğu için maliyet hesaplarınızı yaparken en az 5-8 yıllık süreleri göz önünde bulundurmanızı öneririz. Yeni teknoloji yenilikçiliğide beraberinde getirmektedir.