Yer Altı Döşemeleri

Ankara Elektrikçi Telefon +905449088352

                         KABLO ÇEKİMİNDEKİ PRATİK ÇÖZÜMLER  
           YER ALTI KABLOSU ALT YAPI VE KABLO ÇEKİMİ PLANI

Yer altı boru şebekesi mevcut olan güzergâhlardaki onaylı kablo uygulama projeleri göz önüne alınarak kablo döşeme planı hazırlanır. Yeni inşa edilen yer altı güzergâhının tamamlanmasını müteakip revize etmiş uygulama projeleri esas alınarak kablo döşeme planları hazırlanır. Döşeme planları hazırlanırken ek yerleri, kablo göz planı," s" payları ve standart kablo uzunlukları dikkate alınır.Projede gösterilen ek noktaları arasında zorunlu olmadıkça ilave ek yapılmaz.
Kablo çekiminde;

 • Çekme kuvveti, sürtünme katsayısı ve kablo ağırlığı en önemli faktörlerdir.

 • Çekme kuvveti; kablo ağırlığı ile borunun sürtünme katsayısına çarpımına eşittir. Sürtünme diğer faktörlerin dışında sıcaklık ve çekme hızına bağlıdır. Sürtünme katsayısını azaltmak için çekim esnasında sürtünmeyi azaltıcı maddeler kullanılır.

 • Kablo çekimi sabit hızla yapılmalı, çekme, işlemi sırasında çok zorunlu olmadıkça duruşlara izin verilmemelidir.

 • Kablo, -15c'nin altındaki sıcaklıklarda çekilmemelidir

 • Çekilecek kablonun çapı boru iç çapından %20 daha az olmalıdır.

 • .Menhole giriş esnasında kablonun bükülme çapı kablo dış çapının en az 15 katı olmasına dikkat edilmelidir

 • Kablo çekme işlemi, kablo çekme vinci kullanılarak yapılır.

 • Çekme halatının tespit mekanizması sabit olmalı ve çekme halatı menholdeki boru ile vinç arasında serbestçe hareket etmelidir. Halat keskin kenarlardan geçmemeli, makara veya rulmanlar üzerinde olmalıdır.

 • Emniyet açısından menhole inen halatın çok iyi korunması ve menholde kesinlikle insan bulunmaması gerekir.

 • Çekme vinci üzerinde maksimum çekme kuvvetinin aşılmasını önleyen ayarlı rulet sınırlandırıcısı olmalıdır.

 • Vinç üzerinde bir durdurma düğmesi ve bir diyagram yazcısı olmalıdır. Yazıcı, uygulanan çekme kuvveti ile çekilen kablo uzunluğu grafik olarak gösterir. Söz konusu grafikler gerektiğinde geçici kabul heyetine verilir.

YER ALTI KABLO DÖŞEMESİNDEKİ DETAYLAR
1-Kablo kanal güzergâhı, şehir içinde yol ve caddeler boyunca yaya kaldırımlarına yakın olarak seçilmelidir. Şehir dışında da ulaşım yollarına yakın yerler seçilmelidir.
2- Gerekmedikçe sık sık nehir, köprü demiryolundan kablo güzergâhı geçirilmemelidir.
3- Kablo kanalını uygun araç gereçle açmak gerekir.
4- Kablo kanalı derinliği şehir içinde en az 80 cm, şehir dışında en az 60 cm olmalıdır.
5- Kablo kanalının dip genişliği 40-50 m üst genişliği en az 60 cm olmalıdır.
6- Kablo kanalının zemini sağlam taş gibi engellerden arınmış olmalıdır.
7- Kablo kanalı zeminine 10 cm kalınlığında elenmiş kum döşenmelidir.
8- Aynı kablo kanalına AG ve OG kabloları döşenecekse aralarına tuğla yerleştirilir ve OG kablosu altta olacak şekilde yerleştirilir.
9- Aynı kanala yan yana kablolar döşenecekse aralarında en az 7 cm mesafe olmalıdır.
10- Kabloların telefon kablosu, demiryolu, doğal gaz veya su borusu, cadde, yol ve sokak gibi yerlerin altından geçirilmeleri gerektiğinde koruyucu (boru veya büz)içerisine alınmaları gerekir.
11-Kablolar çok soğukta döşenmemelidir, çünkü çok soğukta kablonun yalıtkan tabakası çatlayabilir.
12- Kablo, serme ve döşeme işleminde zedelenmemelidir.
13- Kablo kanala gergin olarak değil, kıvrımlar yaptırılarak döşenir.
14-Kablo kanalının dönüş yaptığı yerlerde, kabloların en küçük dönüş yarıçapı değerlerine dikkat edilmelidir.
15-Kanala döşenmiş kablo üzerine 10 cm kalınlığında elenmiş kum döşenir.
16- Kumun üzerine enine olarak tuğlalar döşenir.
17- Tuğlaların üzerine uyarı şeridi yerleştirilir.
18-Kanal uygun dolgu malzemeleri ile doldurularak kapatılır, üstü düzeltilir.
19-Döşeme işlemi bittikten sonra artan kabloların uçları nem girmeyecek şekilde kapatılmalıdır.
20-Yer altı kablolarının direk iniş ve çıkışında, binalara giriş ve çıkışında, metal borular veya sac kanallar kullanılmalıdır.
21-Döşeme işleminde emniyet ve iş güvenliği tedbirlerine uyulmalıdır.